IMPREZA

28 באוקטובר 2018

IMPREZA 1.6

28 באוקטובר 2018

IMPREZA IS 1.6

28 באוקטובר 2018

IMPREZA 1.6

28 באוקטובר 2018

IMPREZA-STYLE 1.6

24 באוקטובר 2018

IMPREZA 1.6

18 באוקטובר 2018

IMPREZA 1.6

18 באוקטובר 2018

IMPREZA PREMIUM 1.6

17 באוקטובר 2018

IMPREZA I1.6

11 באוקטובר 2018

IMPREZA IS 1.6

8 באוקטובר 2018

IMPREZA IS 1.6

16 בספטמבר 2018

IMPREZA I 1.6

13 בספטמבר 2018

IMPREZA-STYLE 1.6

4 בספטמבר 2018

IMPREZA 1.6 LX

3 בספטמבר 2018

IMPREZA 1.6

3 בספטמבר 2018

IMPREZA 1.6

3 בספטמבר 2018

IMPREZA-STYLE 1.6

3 בספטמבר 2018

IMPREZA 2.0

3 בספטמבר 2018

IMPREZA I 1.6

שינוי גודל גופנים
נציג שירות
מפה